Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str. 23, 12489 Berlin, e-mail: contact@ethanol-fireplace.com (dalej: „Kaminlicht”) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Poniższe oświadczenie informuje o tym, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy.

Odpowiedzialne ciało

Organem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str. 23, 12489 Berlin. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe – o ile nie jest to już dozwolone na podstawie prawnego zezwolenia – wyłącznie za Twoją zgodą.

Konto klienta

Zbieramy Twoje dane, aby móc wywiązać się z zawartej z Tobą umowy.

Dla każdego klienta, który zarejestruje się u nas, zostanie utworzone konto klienta chronione hasłem, na którym przechowywane są dane inwentaryzacyjne. Możesz tam również przeglądać dane o zrealizowanych, otwartych i ostatnio wysłanych zamówieniach oraz zarządzać danymi adresowymi lub danymi bankowymi. Musisz traktować swoje dane dostępowe jako poufne i nie udostępniać ich nieuprawnionym stronom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwie użyte hasła.

Do zamówienia potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu i szczegółów płatności. Twój adres e-mail jest nam również potrzebny, abyśmy mogli potwierdzić otrzymanie zamówienia i komunikować się z Tobą. Otrzymasz zamówienie i potwierdzenie wysyłki na swój adres e-mail.

Biuletyn

Będziemy Cię informować o nowościach (produkty, usługi i niektóre wydarzenia z naszego zakresu usług oraz zakresu usług oferowanych przez naszą grupę firm) pocztą elektroniczną. Istnieje również możliwość otrzymywania od nas e-maili w ramach ankiet wśród klientów.

Do wysyłania newslettera stosujemy tzw. Procedurę double opt-in, tj. Będziemy wysyłać Ci newsletter drogą mailową tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdziłeś, że powinniśmy aktywować usługę newslettera. Następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera, klikając łącze zawarte w tej wiadomości e-mail.

Jeśli nie chcesz już później otrzymywać od nas biuletynów, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu. Oczywiście w każdym biuletynie znajdziesz również link do rezygnacji z subskrypcji.

Ujawnienie danych

Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu realizacji i realizacji Twojego zamówienia. W celu wykonania umowy przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionego towaru. W celu przetworzenia płatności przekazujemy wymagane w tym celu dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz, w stosownych przypadkach, do zleconych przez nas dostawców płatności lub do usługi płatniczej wybranej przez Ciebie w procesie składania zamówienia. Na przykład współpracujemy z firmami obsługującymi karty kredytowe, bankami, BillPay, PayPal, usługami telefonii komórkowej, agencjami windykacyjnymi itp., A także z dostawcami w zakresie tworzenia i przetwarzania statystyk oraz dostawcami usług IT (np. Centra danych, dostawcy usług hostingowych , usługi tworzenia kopii zapasowych, usługi baz danych, Google i Facebook). Ci usługodawcy mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. Usługodawcy są zobowiązani do traktowania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych i odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

W przypadku sprzedaży oświetlenia kominowego, firm kontrolowanych przez oświetlenie kominowe, poszczególnych filii lub części firm, informacje o kliencie są zwykle przekazywane wraz z częścią firmy, która ma zostać przeniesiona. Jednak również w tym przypadku Twoje dane podlegają oczywiście niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych i odpowiednim przepisom o ochronie danych.

Współpraca z Trustami

Znak zaufania Trustami jest zintegrowany z tą witryną, aby wyświetlać zebrane recenzje i opinie z mediów społecznościowych. Służy to realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty na naszej własnej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Kiedy wywołujesz pieczęć zaufania Trustami, serwer sieciowy automatycznie zapisuje dane (dane dostępowe) w postaci pliku dziennika serwera, który zawiera na przykład datę i godzinę połączenia, Twój adres IP w formie skróconej oraz żądającego dostawcy. Te dane dostępowe nie są oceniane i są automatycznie nadpisywane nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie. Znak zaufania Trustami i reklamowane przy jego pomocy usługi to oferta firmy Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlin.

Współpraca z Trusted Shops

Trusted Shops Trustbadge jest zintegrowany z tą stroną internetową, aby wyświetlać naszą pieczęć Trusted Shops i wszelkie opinie, które mogły zostać zebrane, a także oferować produkty Trusted Shops kupującym po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów, polegających na optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi są oferowane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolonia.

Po wywołaniu Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład Twój adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępowe ) i dokumentuje rozmowę. Te dane dostępowe nie są oceniane i są automatycznie nadpisywane nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę, zdecydowałeś się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub zarejestrowałeś się już w celu ich używania. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta między Tobą a Trusted Shops.

Współpraca z dostawcami usług płatniczych

Jeśli wybierzesz jedną z opcji płatności naszego partnera Billpay GmbH, zostaniesz poproszony w procesie składania zamówienia o wyrażenie zgody na przekazanie danych wymaganych do przetworzenia płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej do Billpay. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, numer telefonu oraz w przypadku zakupu za pomocą polecenia zapłaty podane dane rachunku), a także dane dotyczące Twoje zamówienie zostanie przesłane do Billpay.

Billpay lub firmy partnerskie, na zlecenie Billpay, przekazują dane do agencji informacji kredytowej (agencjom kredytowym) i otrzymuje od nich informacje oraz, w razie potrzeby, informacje o zdolności kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych w celu przeprowadzenia własnej kontroli tożsamości i zdolności kredytowej. których obliczenie obejmuje dane adresowe. Szczegółowe informacje na ten temat i wykorzystywane agencje kredytowe można znaleźć w przepisach o ochronie danych https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/ firmy Billpay GmbH. Ponadto Billpay może korzystać z narzędzi stron trzecich w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom. Dane uzyskane za pomocą tych narzędzi mogą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej przez osoby trzecie, aby mogły być odczytane tylko przez Billpay. Dane te zostaną wykorzystane tylko wtedy, gdy wybierzesz metodę płatności od naszego partnera kooperacyjnego Billpay, w przeciwnym razie dane wygasną automatycznie po 30 minutach.

Jeśli wybierzesz jedną z opcji płatności naszego partnera PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), zostaniesz przekierowany do okna płatności PayPal podczas procesu składania zamówienia. Po zalogowaniu się na swoje konto klienta możesz uzyskać dostęp do swojego konta przez PayPal. Twoje szczegóły płatności zostaną przesłane do banku zapisanego w systemie PayPal, dzięki czemu Twoje konto zostanie obciążone bezpośrednio. Otrzymamy wtedy potwierdzenie wpłaty. Płatność za pomocą systemu PayPal to bezpośrednia usługa świadczona przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Informacje kontaktowe dotyczące PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/imprint < / a>. Informacje na temat ochrony danych w PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE.

Jeśli wybierzesz jedną z opcji płatności naszego partnera. („AmazonPay”), zostaniesz przekierowany do okna logowania Amazon podczas procesu składania zamówienia. Po zalogowaniu się na swoje konto klienta możesz uzyskać dostęp do swojego konta i przekazać zapisane na nim dane w celu dokonania płatności i realizacji zamówienia do Kaminlicht.

Płatność kartą kredytową to bezpośrednia usługa świadczona przez Skrill Ltd, piętro 27, 25 Canada Quare, Londyn, E14 5LQ („Skrill”). Opcje kontaktu ze Skrill można znaleźć pod adresem https://www.skrill.com/de/sitinformationen/ueber-uns/. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Skrill pod adresem https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzpolitik/ < / a>.

Kontrola tożsamości i zdolność kredytowa / windykacja

W celu rozpoczęcia działalności i oceny ryzyka wpłaty zaliczki możemy uzyskać informacje biznesowe (prawdopodobieństwo niewywiązania się z płatności) na Twój temat od EuroTreuhand Inkasso GmbH w Kolonii i przechowywać je u nas.

W przypadku braku płatności konieczne może być przekazanie Twoich danych do zleconego przez nas dostawcy usług windykacyjnych w celu windykacji. W zakresie windykacji współpracujemy z EuroTreuhand Inkasso GmbH, Amsterdamer Straße 133B, 50735 Kolonia. Informacje na temat ochrony danych w EuroTreuhand Inkasso GmbH można znaleźć pod adresem https://www.euro-treuhand-inkasso.de/datenschutz.html.

Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa Kaminlicht, dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez odpowiednią przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dziennika, tak zwanych plikach dziennika serwera. Rekordy danych zapisywane w tym procesie zawierają następujące dane: data i godzina połączenia, nazwa wywoływanej strony, adres IP, adres URL odsyłacza (adres URL, z którego przyszedłeś na stronę Kaminlicht), ilość przesłanych danych , a także informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki. Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu ich użytkowania. Oceniamy zapisy danych z pliku dziennika anonimowo, aby wyśledzić źródła błędów i ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zastosowanie obejmuje tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach. Niniejsza informacja o ochronie danych jest udostępniana przez https://www.intersoft-consulting.de .

Google Analytics wykorzystuje tzw. Pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży również w tych celach. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 15 ust. 3 TMG lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przesyłane przez nas dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. Identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania wygasł, następuje automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/ de.html .

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, odwiedzając stronę https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = de Pobierz i zainstaluj. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, musisz zrezygnować z wszystkich używanych systemów. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony:

Śledzenie sieci na tej stronie to:

Ta strona korzysta z technologii remarketingowej Google. Oznacza to, że użytkownicy, którzy już odwiedzili naszą witrynę internetową i usługi online i są zainteresowani naszymi ofertami, są ponownie adresowani i reklamowani za pośrednictwem ukierunkowanych reklam na stronach sieci partnerskiej Google. Reklama jest wyświetlana za pomocą plików cookie. Te małe pliki tekstowe są przechowywane na komputerze użytkownika. Za pomocą plików tekstowych można analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzania strony internetowej, a następnie wykorzystywać je do ukierunkowanych rekomendacji produktów i reklam opartych na zainteresowaniach.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Google ma własne wytyczne dotyczące ochrony danych, które są niezależne od naszych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady i procedury. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej prosimy o zapoznanie się z przepisami Google dotyczącymi ochrony danych pod adresem http://www.google.de/ intl / pl / policy / privacy / .

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Adwords

Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie służą do osobistej identyfikacji.

Jeśli odwiedzasz określone strony internetowe w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords.

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Tutaj klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, uniemożliwiając instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ , http://www.google.de/policies/privacy/ .

Korzystanie z wtyczek Facebooka, Google+, Twittera i Instagrama

Na naszej stronie używane są tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowych Facebook i Google+, usługi mikroblogowania Twitter i Instagram. Usługi te są świadczone przez Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. i Instagram LLC. oferowane („Dostawca”).

Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Przegląd wtyczek Google i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/web/ < / a>

Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://about.twitter.com/ en_us / company / brand-resources.html

Instagram jest obsługiwany przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Przegląd przycisków Instagrama i ich wyglądu można znaleźć tutaj: http://blog.instagram.com/ post / 36222022872 / introducing-instagram-badges Kiedy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Poprzez integrację wtyczek dostawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany do jednej z usług, dostawcy mogą natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego profilu na Facebooku, Google+, Twitterze lub Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przyciskami „Lubię to”, „+1”, „Twitter” lub „Instagram”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje są również publikowane w sieci społecznościowej, na Twoim koncie na Twitterze lub Instagramie i tam pokazywane Twoim kontaktom. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawcę, a także Twoje prawa i opcje ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawcy.

Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Informacje o ochronie danych od Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Informacje o ochronie danych z Twittera: https://twitter.com/privacy

Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli nie chcesz, aby Google, Facebook, Twitter lub Instagram przypisywały dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do Twojego profilu w odpowiedniej usłudze, musisz wylogować się z odpowiedniej usługi przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do Twojej przeglądarki, np. B. z blokerem skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

Korzystanie z remarketingu na Facebooku

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Korzystając z tej funkcji, dostawca może kierować reklamy do odwiedzających witrynę za pomocą ukierunkowanych reklam, umieszczając spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku dla odwiedzających witrynę internetową, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową Facebook. Aby zrealizować tę funkcję, tag remarketingowy Facebooka jest wdrażany na stronie internetowej dostawcy.

Podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem tego tagu nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Dzięki temu serwer Facebooka poinformuje, które z naszych witryn internetowych odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, Twoich praw w tym zakresie oraz opcji ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał zebrane informacje bezpośrednio do Twojego konta użytkownika na Facebooku, możesz skorzystać z funkcji remarketingu „Custom Audiences” dezaktywuj tutaj . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Pliki cookie

Niektóre z naszych usług wymagają używania tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim komputerze. Te pliki cookie są zwykle automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Jednak niektóre pliki cookie mogą być przechowywane dłużej na dysku twardym ze względów technicznych. Państwa przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, aby pliki cookie były generalnie odrzucane lub usuwane w indywidualnych przypadkach. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane lub chcesz usunąć poszczególne pliki cookies, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony internetowej może być wówczas niemożliwe lub możliwe tylko w ograniczonym zakresie z przyczyn technicznych.

Prawo do informacji, usunięcia, blokowania

Zawsze masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Nasz inspektor ochrony danych z przyjemnością odpowie na prośby o informacje i dalsze pytania w temacie ochrony danych:

Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str. 23, 12489 Berlin

E-mail: datenschutz@kaminlicht.de

Stan: 15 maja 2018 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *