Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku towarów z przesyłką paczkową (artykuły z naszego działu akcesoriów)

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwotne towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str.23, 12489 Berlin) o swojej decyzji za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail) Aby odstąpić od umowy, powiadom o tym. Możesz również wypełnić i przesłać elektronicznie wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jasne oświadczenie na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. E-mailem). Aby dotrzymać okresu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie, że korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje wycofania

Si vous vous retirez de ce contrat, nous vous aurons donné tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires résultant du choix d’un autre type de livraison que la livraison standard la moins chère que nous proposons. ), à rembourser immédiatement et au plus tard dans les 14 jours à compter du jour où nous avons reçu notification de votre annulation du présent contrat. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, à moins que quelque chose d’autre n’ait été expressément convenu avec vous; En aucun cas, des frais ne vous seront facturés pour ce remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu les marchandises ou jusqu’à ce que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, selon la première éventualité. Vous devez nous retourner ou nous remettre les marchandises ou à immédiatement et en tout cas au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez informé de la résiliation du présent contrat. Le délai est respecté si vous envoyez les marchandises avant l’expiration du délai de 14 jours. Vous supportez les frais directs de retour de la marchandise. Vous ne devez payer pour toute perte de valeur de la marchandise que si cette perte de valeur est due à une manipulation de la marchandise qui n’est pas nécessaire pour vérifier la nature, les propriétés et la fonctionnalité des marchandises.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Niniejszym odstępuję / odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie / którą zawarliśmy na zakup następujących towarów:

Lista towarów
Zamówione w dniu:
Otrzymano:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu towaru

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str.23, 12489 Berlin) o swojej decyzji za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail) Aby odstąpić od umowy, powiadom o tym. Możesz również wypełnić i przesłać elektronicznie wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jasne oświadczenie na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. E-mailem). Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Konsekwencje wycofania

Jeśli zrezygnujesz z niniejszej umowy, przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowany przez nas), do natychmiastowego zwrotu i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W przypadku tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tym zwrotem. Odbieramy towar. & nbsp; Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty szacuje się na maksymalnie 100 euro. Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Niniejszym odstępuję / odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie / którą zawarliśmy na zakup następujących towarów:

Lista towarów
Zamówione w dniu:
Otrzymano:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Przestarzały:

Państwa Kaminlicht GmbH
Stan: 25.08.2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *